Decyzja Komisji z dnia 15/11/2004 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.3464 - KESKO / ICA / JV) zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr /2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)