Rozhodnutí Komise ze dne 15/11/2004 prohlašující spojení podniků za slučitelné se společným trhem (Případ č. COMP/M.3464 - KESKO / ICA / JV) podle nařízení Rady (EHS) č. /2004 (Pouze anglické znění je závazné)