Skarga wniesiona w dniu 23 listopada 2004 r. przez Stowarzyszenie Bankierów i Maklerów Giełdowych Islandii przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Sprawa E-9/04)