Žaloba podaná dne 23. listopadu 2004 Islandským sdružením bankéřů a obchodníků s cennými papíry na Kontrolní úřad ESVO (Věc E-9/04)