Kommissionens forordning (EF) nr. 141/2003 af 27. januar 2003 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i januar 2003 om importlicenser i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der i forordning (EF) nr. 1429/2002 er fastsat for Estland, Letland og Litauen