Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5844 – JP Morgan/RBS Sempra) Text av betydelse för EES