Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5844 — JP Morgan/RBS Sempra) Voor de EER relevante tekst