Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5844 – JP Morgan/RBS Sempra) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti