Kohtuasi T-189/19: Üldkohtu 16. detsembri 2020. aasta otsus – Haikal versus nõukogu (Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Süüria vastu suunatud piiravad meetmed – Rahaliste vahendite külmutamine – Kaitseõigused – Õigus õiglasele kohtulikule arutamisele – Põhjendamiskohustus – Õigus tõhusale kohtulikule kaitsele – Kaalutlusviga – Omandiõigus – Proportsionaalsus – Õigus tegeleda majandustegevusega – Õigus era- ja perekonnaelu austamisele)