Efta järelevalveameti otsus nr 30/20/COL, 1. aprill 2020, millega muudetakse 106. korda riigiabi käsitlevaid menetlus- ja sisulisi eeskirju, asendades lühiajalise ekspordikrediidikindlustuse suuniste lisa [2020/982]