Priekšlikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar kuru groza Padomes Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/485, ar ko Dānijai atļauj piemērot īpašu pasākumu, atkāpjoties no 75. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu