Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE Nru. 1075/2003) tat-23 ta’ Ġunju 2003 li jiffissa l-ko-effiċjenti ta’ kalkolu li għandhom jintużaw biex jiġi kkalkolat il-prezz tas-suq tal-Komunità għall-karkassi tal-majjal għas-sena tas-suq 2003/2004