Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 495/2011 af 20. maj 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 109/2007 for så vidt angår sammensætningen af fodertilsætningsstoffet monensinnatrium EØS-relevant tekst