2014/864/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2014. november 28. ) a Németországban előforduló, a H5N8 altípusba tartozó, magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos egyes védintézkedésekről (az értesítés a C(2014) 9112. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg