Zadeva T-306/08 P: Pritožba, ki jo je 1. avgusta 2008 vložil Kurt-Wolfgang Braun-Neumann zoper sodbo, ki jo je 23. maja 2008 razglasilo Sodišče za uslužbence v zadevi F-79/07, Braun-Neumann proti Parlamentu