Писмен въпрос P-0209/10, зададен от Spyros Danellis (S&D) на Комисията. Условия за оползотворяване на отпадъците чрез изгаряне за получаване на енергия