Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1307 z dne 27. septembra 2018 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2017/247 o zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 6382) (Besedilo velja za EGP.)