Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1307 tas-27 ta' Settembru 2018 li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2017/247 dwar miżuri protettivi marbuta ma' tifqigħat ta' influwenza avjarja b'patoġeniċità għolja f'ċerti Stati Membri (notifikata bid-dokument C(2018) 6382) (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)