Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1307, annettu 27 päivänä syyskuuta 2018, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen tietyissä jäsenvaltioissa liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/247 muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2018) 6382) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)