Regulamentul (UE) 2020/475 al Comisiei din 27 martie 2020 de stabilire a unei încetări temporare a activității de pescuit privind pescuitul de sebastă în zona NAFO 3M pentru navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene