Návrhy prednesené 2. júna 2016 – generálny advokát M. Szpunar Návrhy prednesené 2. júna 2016 – generálny advokát M. Szpunar.