Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om erfarenheterna av tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 437/2003 av den 27 februari 2003 om statistisk rapportering om lufttransport av passagerare, gods och post