A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló, 2003. február 27-i 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatokról