Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o zkušenostech z uplatňování nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 437/2003 ze dne 27. února 2003 o statistickém vykazování letecké přepravy cestujících, zboží a poštovních zásilek