Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10031 — FSI/WTI/MEL) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2020/C 393/09