Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/136 (2021. gada 4. februāris), ar ko labo Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/1119 par transportlīdzekļu efektīva ārējā apgaismojuma, kurā izmantotas gaismas diodes un kas paredzēts izmantošanai ar iekšdedzes motoru aprīkotos transportlīdzekļos un ārēji neuzlādējamos hibrīda elektrificētos transportlīdzekļos, apstiprināšanu par inovatīvu tehnoloģiju vieglo pasažieru automobiļu CO2 emisiju samazināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 443/2009 un Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/1339 par transportlīdzekļa gaismas diožu efektīva ārējā apgaismojuma apstiprināšanu par inovatīvu tehnoloģiju CO2 emisiju samazināšanai no dažiem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/631 saistībā ar vispārēji harmonizēto vieglo transportlīdzekļu testa procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ)