Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravice in vrednote (COM(2018) 383 final – 2017/0207 (COD)) – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravosodje (COM(2018) 384 final – 2017/0208 (COD))