Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru — Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty [COM(2018) 383 final — 2017/0207 (COD)] — Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť [COM(2018)384 final — 2017/0208 (COD)]