Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori” [COM(2018) 383 final – 2017/0207 (COD)] și propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiție” [COM(2018)384 final – 2017/0208 (COD)]