Mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Prava i vrijednosti” (COM(2018)383 final – 2017/0207 (COD)) i o „Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Pravosuđe” (COM(2018)384 final – 2017/0208 (COD))