Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemadel „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õiguste ja väärtuste programm“ (COM(2018) 383 final – 2017/0207 (COD)) ja „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õigusprogramm“ (COM(2018)384 final – 2017/0208 (COD))