Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto - Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl laivų savininkų civilinės atsakomybės ir finansinių garantijų — COM(2005) 593 final — 2005/0242 (COD).