Aguisín a ghabhann le Fógra comórtais oscailte — EPSO/AD/380/19 — Riarthóirí (AD 7/AD 9) i réimse an chomhair idirnáisiúnta agus i mbainistiú cabhrach do thíortha lasmuigh den Aontas Eorpach (IO C 409 A, 5.12.2019) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh C Eagrán Speisialta Gaeilge an 5 Nollaig 2019)