Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9798 — BorgWarner/Delphi Technologies) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 442/03