C-450/18. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2019. december 12-i ítélete (a Juzgado de lo Social no 3 de Gerona [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – WA kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social (Előzetes döntéshozatal – Szociálpolitika – 79/7/EGK irányelv – A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód a szociális biztonság területén – A 4. cikk (1) és (2) bekezdése – A 7. cikk (1) bekezdése – Az ellátások kiszámítása – 2006/54/EK irányelv – A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód a foglalkoztatás és munkavégzés területén – Olyan nemzeti szabályozás, amely nyugdíj-kiegészítésre való jogosultságot biztosít a tartós rokkantság esetére járó, járulékalapú nyugdíjban részesülő, legalább két vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekkel rendelkező nők számára – E jogosultság azonos helyzetben lévő férfiak számára való biztosításának hiánya – Összehasonlítható helyzet – A nemen alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetés – Eltérések – Hiány)