Věc C-450/18: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Juzgado de lo Social no 3 de Gerona - Španělsko) – WA v. Instituto Nacional de la Seguridad Social („Řízení o předběžné otázce – Sociální politika – Směrnice 79/7/EHS – Rovné zacházení s muži a ženami v oblasti sociálního zabezpečení – Článek 4 odst. 1 a 2 – Článek 7 odst. 1 – Výpočet dávek – Směrnice 2006/54/ES – Rovné zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání – Vnitrostátní právní předpisy upravující nárok na příspěvek k důchodu ženám, které měly alespoň dvě vlastní či osvojené děti a které pobírají trvalý invalidní důchod – Nepřiznání tohoto nároku mužům ve stejné situaci – Srovnatelná situace – Přímá diskriminace na základě pohlaví – Odchylky – Neexistence“)