Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9490 – VWFS/TÜV SÜD AS/FC/CarMob) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES.)