Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1007 της Επιτροπής της 9ης Ιουλίου 2020 σχετικά με την αναστολή της υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση αιγοπρόβειου κρέατος βάσει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/595