MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Utkast till budgetplaner 2017 : Samlad bedömning$