Deċiżjoni Delegata tal-Kummissjoni (UE) 2019/971 tas-26 ta' Frar 2019 dwar id-definizzjoni tar-rekwiżiti tas-servizz ta' kont sigur skont l-Artikolu 6(4) tar-Regolament (UE) 2018/1240 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, li jippermetti li l-applikanti jagħtu kull informazzjoni jew dokumentazzjoni addizzjonali mitluba (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)