A Bizottság (EU) 2019/971 felhatalmazáson alapuló határozata (2019. február 26.) az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének (4) bekezdése értelmében, a kérelmezők számára bármilyen további információ vagy a megkövetelt dokumentumok benyújtását lehetővé tevő biztonságos felhasználóifiók-szolgáltatás követelményeinek meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg.)