ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2061/95 του Jaak VANDEMEULEBROUCKE προς την Επιτροπή. Ευρωπαϊκό Κέντρο αλληλοεξάρτησης και αλληλεγγύης