Lieta C-68/15: Tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 17. maija spriedums (Grondwettelijk Hof (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – X/Ministerraad Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu direktīva — Nodokļu tiesību akti — Nodoklis, ar kuru apliek sabiedrību peļņu — Dividenžu izmaksāšana — Nodokļa ieturējums ienākumu gūšanas vietā — Nodokļu dubulta uzlikšana — Fairness tax