MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Optimering af EU’s innovative potentiale En handlingsplan for intellektuel ejendomsret til støtte for EU’s genopretning og modstandsdygtighed