Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání v roce 2012