Oznámenie Komisie Rade, Európskemu Parlamentu, Európskemu Hospodárskemu a Sociálnemu Výboru a Výboru Regiónov - Vysokorýchlostné prepojenie v Európe - Národné stratégie pre široké pásmo Poznámka : Toto znenie je len zhrnutím hlavného anglického znenia dokumentu KOM(2004) 369 v konečnom znení