Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden Komitealle - Nopeiden yhteyksien Eurooppa : kansalliset laajakaistastrategiat {SEK(2004) 599}