Sdělení Komise Radě, Evropskému Parlamentu, Evropskému Hospodářskému a Sociálnímu Výboru a Výboru Regionů - Vysokorychlostní připojení Evropy - Národní strategie pro vysokorychlostní přístup Pozn. : Toto znění je pouze shrnutím základního anglického znění dokumentu KOM(2004) 369 v konečném znění