Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CE 129, 2008