Europeiska byrån för GNSS — Offentliggörande av de slutliga räkenskaperna för budgetåret 2019